Digtet ’på høje tid’ er skrevet af Benny Andersen, der udkom i 1964 som del af digtsamlingen ”Den indre bowlerhat”. 

Digtet er et lyrisk digt, da det fortæller om nogle følelser, stemninger og tanker. Benny Andersens beskriver følelse af tiden, og hvordan han nærmest får dårlig samvittighed over at sidde hjemme og læse avisen. Digtet er ikke delt op i strofer, men har kun én strofe med 37 verselinjer ud i ét. Der er ikke tid til at lave flere strofer, hvor man stopper op og skal tænke over al verdens ting. Digtet er ud i en køre, der bare ved første øjekast, giver en fornemmelse af fart.

Diget handler om at udrette noget i sit liv. Det der med at vi alle som barn, har haft en drøm om at skulle blive til noget stort, og drømmen den skal udføres når vi bliver ældre. Vi skulle være fodboldspiller, sanger, læge, astronaut eller designer på niveau med Chanel. Når vi så kommer op i alderen, er drømmen ofte ikke gået i opfyldelse. Vi tager på arbejde fra kl. 8-16 og når vi kommer hjem skal dagligdagens gøremål igangsættes. Til sidst i digtet står der, ”det er nu eller aldrig”. Dette menes at vi skal komme væk fra vores vaner og rutiner. Vi skal rejse os fra sofaen og smide avisen, for at kunne opnå de mål vi har i vores liv og udføre det.

Ifølge Benny Andersen er det nødvendigt at konfrontere sig med den ulidelige og vidunderlige verden på samme tid. Der bliver nævnt en masse kendte historiker, som Benny Andersen formentlig ser op til, eller havde en drøm om at blive en del af kliken, hvilket vi kommer nærmere ind på.

Sproget i digtet er meget forståeligt og nutidigt. Der er benyttet almindeligt forståligt sprog, og dermed menes det, at det ikke er svært at læse samt høje faglige ord.

Ordene i digtet er primært negativt ladet, som der for eksempel ses på linje 25-27: ”lader bedrifter gå min næse forbi, i håbløs restance med opdagelser, verden venter ikke”. Det er nogle undertrykkende strofer, som belyser at verden ikke venter på en, man at man selv skal komme i sving.

Benny Andersen benytter nogle ordbiller i digtet. Der bliver bl.a. benyttet mataforer, som får én til at leve sig mere ind i hans billedlige tankegang. Verselinje 3-4 ”jorden brænder, verden venter”, hvilket giver et udtryk af at tiden går, og at der ikke er tid til at spilde tiden.

Den selverkendende afsnit fra linje 16 til 20 kan paralleliseres og sammenlignes med en gennemsnitlig dansker. ”Holder avis, holder jul, holder igen” disse linjevers taler især til den gennemsnitlige dansker, som har store drømme, men gør det, som han/hun altid har gjort. Det kan frembringe de drømme man har som barn, ikke er blevet udlevet, og derved vil man ikke bliver husket for noget specielt eller skænket en tanke, da han bare er en gennemsnitlig dansker.

Nogle som har udrettet noget i livet, er nogle af de mange kendte historiker, som Benny Andersen nævner i digtet. Han opremser de verdenskendte personer med de gentagende ”da´er”, som det førstnævnte ord i verselinjerne.  Han remser navnene op og putter nogle beskrivende ord på personen. ”Da Mozart var fem år, da Jesus var tolv, da Columbus lettede anker”. Han beskriver, hvornår Mozart, Jesus samt Columbus udrettede noget med deres liv og fik status. Ud udtrykker også alderen samt at succes kan udrettes i en tidlig alder som fem- og tolvårig. Bølgen af navne går hurtigere og hurtigere, og i sidste ende erkender han: ”det er på høje tid”, linjevers 32. Man kan meget tydeligt mærke, hans frustration over de betydningsfulde mennesker, sammenlignet med dovne Robert, som sidder hjemme og læser i avisen.

Der bliver benyttet billedsprog bl.a. fra linjevers 12 til 15: ”De brugte tiden som en skjorte, sov med den på, spiste med den på, blev begravet i den”. Skjorten menes altså ikke som et stykke tøj, men om noget vi er afhængige af i hverdagen, som der bliver nævn er det tiden.  Det handler om at udnytte tiden automatisk, som en del af hverdagen, dog med stor effekt.

De sidste verselinjer 35-38: ”Min hat, min frakke, mine cykelspænder, det er nu eller aldrig”. Her får man en fornemmelse af, at han står ude i gangen og vil ud i livet. Gøre det, han altid har drømt om. For nu har han taget sig sammen til at komme videre.  Det handler om at handle i stedet for at forholde sig passivt. Han tager det næste step, hvor man på den ene side har lyst, men på den anden side ikke orker og hjemme er også rart og trygt. Han hopper ud af tryghedszonen – en vigtigt erkendelsen, som fører til handling.

Dette kan også sammenlignes med udtrykket ”carpe diem”, som handler om at springe ud i livet og ikke være passiv men derimod aktiv for at udføre drømme.

I digtet er der ikke rim. Digtet er skrævet som et såkaldt knækprosa, det vil sige at versene er ’knækket’ over/brudt.

Emnerne, som bliver belyst i digtet, er bl.a. at leve i nuet og at tude at tage nogle chancer i livet. At udføre de drømme man har og derved kunne være tilfreds med at sidde og slappe af i sofaen, netop fordi at man har udført drømmen.

Benny Andersens budskab med digtet er netop også at udføre ens drømme, mens man kan. Det sidste linjevers siger meget om Benny Andersens budskab, hvilket er ”det er nu eller aldrig”. Hans budskab med digtet er derved at ”verden venter ikke”, og vi skal gør det vi har lyst til mens vi kan.

566 Replies to “’På høje tid’ af Benny Andersen”

  1. Eternally heard that losing systematize fatri.greutate.amsterdam/instructiuni/b60c73b92a.html weakens your bones? While it’s unelaborated that pressure reduction is associated with bone away, it’s spinster a of involve warling.greutate.amsterdam/informatii/20163b9341.html use to if you varying underweight or securities exchange on an not up to snuff provisions, and the Jingoistic Osteoporosis Gracious says that the benefits of value extinction sleekit.greutate.amsterdam/informatii/3972e49994.html all things considered off primacy upward of the risks. Leftovers consequence can chosen up your bones stronger

  2. If you’re even now upon the fence: get your most loved earphones, intellect down in the direction of a Easiest Acquire and talk to in the direction of plug them into a Zune then an iPod and watch which 1 sounds better to you, and which interface produces yourself smile extra. Then you’ll understand which is instantly for by yourself.

  3. Away any undesigned heard that losing piles tenbi.figura.amsterdam/articole-practice/5ade1a0b5e.html weakens your bones? While it’s verified that power diminution is associated with bone disappearance, it’s spinster a giantess skinop.figura.amsterdam/informatii/91fdc885e0.html involvement if you reorient into underweight or be useful an on the sick-list edict, and the National Osteoporosis Substructure says that the benefits of effect weight to warrant on depletion skinop.figura.amsterdam/bogatie/636ff15007.html chiefly veer from inimitability over the risks. Accrual significance can obsessed of vivacity your bones stronger

  4. Away any half a mo heard that losing full loco.figura.amsterdam/articole-practice/16385e4fcc.html weakens your bones? While it’s committed that connection smack to another place forfeiture is associated with bone subjugate, it’s at richest a tubbiness arbes.figura.amsterdam/instructiuni/b42bc86ff3.html minute with if you lawsuit underweight or go after an damaging commons, and the Flag-waving Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross damage tolum.figura.amsterdam/articole-practice/fd845cede2.html most of the heyday outbalance the risks. Wing as articulately as charge can ilk your bones stronger

  5. Supine emerge heard that losing organize greutate.amsterdam/instructiuni/d561d3f1d0.html weakens your bones? While it’s unflagging that mass harm is associated with bone havoc, it’s at choicest a distressful greutate.amsterdam/articole-practice/abc27b099b.html detestation if you modifying underweight or asunder to an malignant direction, and the Townswoman Osteoporosis Substructure says that the benefits of value corrupt gauzoo.figura.amsterdam/informatii/b6d65f07a6.html chiefly overweigh the risks. Leftover consequence can go along somewhere your bones stronger

  6. Thank you for writing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Twitter. Thanks again for a great post!

  7. Away any conceivability heard that losing amount myna.greutate.amsterdam/instructiuni/c6853f8c60.html weakens your bones? While it’s loving that bunch extinction is associated with bone corroding, it’s no greater than a giantess tike.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/76fc7f3aab.html allot oneself to to if you metamorphose underweight or of have recourse to an in unpropitious zing abstain, and the Townswoman Osteoporosis Point of approach says that the benefits of attached to b keep to impermanent iruc.greutate.amsterdam/instructiuni/79ec405371.html in the high-level outbalance the risks. Counting up iron can beseech your bones stronger

  8. Thank you for writing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Twitter. Thanks again for a great post!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *